NDV

Nadav Shchory | Architect

פאקינ'אם

זה התחיל בתור "רשמים מויאטנם" אבל פתאום  נזכרתי שאני לא  מיילס דיוויס  ו"רשמים" הפכו  ל"התרשמות" שהפכה להתבוננות. זה נגמר בפשוט תמונות של בניינים ואוכל מויאטנם.

ואחרי שהסרתי לכאורה כל שמץ של חשיבות עצמית-אדריכלית בהסתייגות קלה אכתוב שלא ברור אם מקור הקסם במגרשים הקטנים, חותמם של הצרפתים ששהו שם או הלכלוך ברחובות הערים אל מול הניקיון שבפנים.

או בשאריות הקומוניזם, הקדמה, העוני, המיסיונרים, ההיסטוריה, הבירה(עיר), הבירה(משקה), הטמפרטורה והגשם ששוטף הכל אחרי ארוחה טובה(מאוד) של תייר  מערבי כל יודע.

היה כיף!

 

*הפוסט נכתב במקור לבלוג ארכיבלנדר