NDV

Nadav Shchory | Architect

Outside Architecture -חלק ג

ברוכים הבאים לפרק השלישי והיחידי עד כה בסדרת הפוסטים על דברים שקורים בצד. איך שלא נסתכל על זה החשיפה שלנו למידע מצומצמת מאד.
כמה שלא נרצה ,כמה שלא נירשם ,נתחבר ונפייסבק נסקייקפ עדין נקבל את החומר לאחר סינון כזה או אחר ומכאן נסנן אותו בעצמנו.

קבוצה של צלמים מגרמניה בחרו לקחת את הדעה הקדומה בנוגע לצילום אדריכלי ובאמצעות שילוב של צילומים אדריכליים רגילים עם טכניקות של חישובים אלגוריתמיים יוצרים אמנות דיגיטלית חדשנית ובעלת משמעות.

Extracts of Local Distance