NDV

Nadav Shchory | Architect

Space Code

2.jpg

עיצוב זה כוח, עיצוב זה מוח, עיצוב זה כלי. בשבילנו הכל מתחיל ונגמר באדריכלות ועיצוב. אחרי שצברנו קילומטרז' בתכנון חללים מסחריים, במיוחד מרחבי עבודה נחשפנו לאינסוף חללים יפים וזיהינו שחסר חיבור מדויק של המותג לחווית המרחב ולמשתמשים השונים שלו. לכן, במשך השנים פיתחנו תהליך איפיון מקדים בו אנחנו חוקרים לעומק את איכויות המותג ומפיקים מערכת ערכים ויזואלית ומרחבית שתפורה למידותיו של הלקוח. יחד אנחנו בונים במהירות סיפור שמהווה בסיס איכותי לתכנון ללא תלות בחלל קיים ובמינימום סיכון. 

מעורבות אירגונית

שיתוף של כל שרשרת הניהול וצמצום פוליטיקה אירגונית. .

סיווג החלל

הבנה מדויקת של סוג החלל הנדרש, כתוצאה מהתהליך ניתן יהיה לגשת בקלות לבחירת הנכס המתאים.

חיבור למותג

יצירת קשר מובהק בין החוויה המרחבית למותג ולסביבות השימוש השונות.

01 חקר מותג

מה ולמה? איפה וכמה? חקר מקיף של החברה ברבדים שונים.

Dress Code 02

פיתוח תפיסה ויזואלית על פי חמישה פרמטרים

- ניתוח מידת המורכבות של החוויה הויזואלית | שקט מול רועש.

- פיתוח "קוד לבוש" סביבתי | פשטות מול יוקרה.

- שקיפות כאלמנט ויזואלי | חשוף מול נסתר.

- לגעת בחומר | באילו חומרים וטקסטורות נשתמש.

- חווית מוצר | מידת השימוש במוצרים "Custome made"

Space Narrative 03  פיתוח הסיפור המרחבי - בעזרת חמישה עקרונות נבחן את חווית החלל וכיצד היא משפיעה על הסביבה הפנימית והחיצונית.  - אופן התנועה בחלל | מעגלית, לינארית, מצטלבת.  - אינטראקציות מרחביות | פרטי מול ציבורי, פורמלי מול אפורמלי, יחיד מול רבים, התכנסויות.  - הסיפור התרבותי | ניתוח מידת הפעילות החברתית  - קוד מרחבי ושפה עיצובית | אחידות מול ורסטליות.  - פתיחות כאלמנט מרחבי| פתוח מול סגור.

Space Narrative 03

פיתוח הסיפור המרחבי - בעזרת חמישה עקרונות נבחן את חווית החלל וכיצד היא משפיעה על הסביבה הפנימית והחיצונית.

- אופן התנועה בחלל | מעגלית, לינארית, מצטלבת.

- אינטראקציות מרחביות | פרטי מול ציבורי, פורמלי מול אפורמלי, יחיד מול רבים, התכנסויות.

- הסיפור התרבותי | ניתוח מידת הפעילות החברתית

- קוד מרחבי ושפה עיצובית | אחידות מול ורסטליות.

- פתיחות כאלמנט מרחבי| פתוח מול סגור.

בסופו של התהליך מתקבל ניתוח כמותי שעוזר בבחירת הנכס, מתפתחת תפיסה רעיונית ספציפית לפרויקט ונוצר חזון ויזואלי שמשדר את ה LOOK & FEEL של החלל. 

123.jpg